Volver a ORGANIGRAMA

Comisión de convivencia

 

La comisión de convivencia durante el curso 2015-2016 queda compuesta por los siguientes miembros integrantes:

  • Dª. Mª José Polo Polo
  • Dª. Eva Naval Subías,
  • D. Rafael Civera Matamoros
  • D. Alfonso Martínez Robles
  • D. Aarón Posadas Bazán
  • Dª. Pilar Corbatón Ferrer
  • D. Chabier de Jaime Lorén